JAK UCZYMY

nieboOpanowanie języka obcego bez jakiegokolwiek wkładu ze strony ucznia nie jest możliwe, jednakże nauka nie musi być przykrym obowiązkiem. Język obcy można, a nawet trzeba, przyswajać w sposób miły, przyjemny, bezstresowy a przede wszystkim efektywny.

My o tym wiemy i mocno o to dbamy!

Istnieje wiele różnych bardziej lub mniej skutecznych metod uczenia języka angielskiego. Niestety nie ma metody idealnej, każda posiada, poza licznymi zaletami, jakieś wady. Szkoła Języków Obcych ALICE skupiając się na kilku najlepszych, powszechnie używanych metodach nauki języka, wyselekcjonowała z nich jedynie najbardziej wartościowe elementy, których stosowanie daje najlepsze efekty. Dzięki temu, gwarantujemy sukces
i satysfakcję.

Na zajęciach Szkoły Języków Obcych ALICE pracujemy za pomocą takich metod nauczania jak:

Metoda audiolingwalna – jej celem jest wykształcenie nawyków językowych w sposób mechaniczny poprzez wielokrotne powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału. Najistotniejszymi jej elementami jest pochwała nauczyciela, na prawidłową reakcję, natychmiastowe korygowanie nieprawidłowej reakcji aby nie dopuścić do tworzenia błędów nawykowych oraz brak zbędnych tłumaczeń gramatycznych.

Metoda Berlitza (bezpośrednia) – na lekcji używany jest wyłącznie język angielski. Najważniejsza w tej metodzie jest nauka mówienia. Aby uczniowie mogli zrozumieć materiał nauczyciel posługuje się obrazkami gestami mimiką.

Metoda komunikacyjna (komunikatywna) – uczniowie odgrywają scenki z życia codziennego np. w sklepie, w restauracji itd. Uczeń dzięki tej metodzie ćwiczy umiejętność poprawnego zachowywania się w różnych sytuacjach dnia codziennego.

Metoda storytelling – różnorodne sytuacje spotykane w życiu codziennym przedstawiane są przez nauczyciela i uczniów w formie historyjek, najczęściej z podziałem na role. Dzięki zastosowaniu elementów dramy uczniowie stają się bohaterami i odgrywają scenki w przedstawieniach. Głównym celem tej metody jest samodzielność i aktywność uczniów. Poprzez zaangażowanie w lekcje uczniowie stają się zmotywowani do nauki języka.

Metoda TPR (total phisical response) – jest to inaczej metoda reagowania ciałem. Bazuje ona na naturalnej zdolności przyswajania języka przez dzieci. Dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, rozwija jego zrozumienie a następnie zaczyna mówić. Na zajęciach, przy użyciu metody TPR, uczniowie wykonują wymagające ruchu polecenia i komendy nauczyciela. Reagowanie ciałem ułatwia proces zapamiętywania, rozumienia, jak również przyswojenia wprowadzonego materiału.

Reklamy